Domškola


Flexibilní a individuální vzdělávání pro rozvoj vašeho dítěte

Jsme si vědomi, že každé dítě je jedinečné a zaslouží si přístup, který respektuje jeho individuální tempo a zájmy. V následujících sekcích vám představíme, jak naše služba reaguje na vaše potřeby,  přání a jak může pomoci vašemu dítěti dosáhnout jeho plného potenciálu. Naše služba domškoly vznikla jako odpověď na frustrace mnoha rodičů, kteří nerezonují s metodami a přístupy tradičního školství. Rozumíme obavám z nedostatku flexibility a individuálního přístupu, stejně jako strachu z izolace vašeho dítěte spojených s domácím vzděláváním.

ORGANIZACE DNE

Většinu dne domškoláci a děti ze školky tráví čas venku na hřišti, na zahradě nebo na procházkách v okolí a lese. Také navštěvujeme divadelní představení, muzea, nebo se věnujeme nejrůznějším sportům (plavání, bruslení, ježdění na kole, skákání na trampolíně, lyžování atd.). Po návratu a společném obědě následuje čajový rituál, který je pečlivě navržen tak, aby podpořil klidnou atmosféru a pomohl dětem psychicky se připravit na další vzdělávací aktivity. Během rituálu děti sedí společně v kruhu a průvodce jim podává bylinný čaj. Tento společný čas je také využit k rozpravám o tom, co se děti naučily během dne nebo ke sdílení osobních zážitků a pocitů.

Po čajovým rituálu následuje dvouhodinový vzdělávací blok, který je specificky určen pro domškoláky. Během tohoto času pracují pod vedením našich starostlivých vyučujících na individuálně přizpůsobených vzdělávacích plánech. Tento čas je klíčový pro zajištění, že každé dítě dostane potřebnou akademickou podporu přizpůsobenou jeho specifickým vzdělávacím potřebám a zájmům.


JAKÉ VÝHODY PŘINÁŠÍ NAŠE DOMŠKOLA

Rodiče a děti, kteří se rozhodnou pro naši službu domškoláctví, mohou očekávat následující dlouhodobé výhody:

  1. Vytváření pocitu hrdosti a uspokojení z toho, že vaše dítě dostává nejlepší možný start do života.
  2. Možnost spoluvytvářet inovativní vzdělávací systémy a inspirovat další rodiny, které uvažují o domácím vzdělávání.
  3. Děti různých věkových kategorií se mohou vzájemně inspirovat a učit. Starší děti mohou mladším pomáhat s náročnějšími úkoly a rozvíjet tak své vůdčí schopnosti, zatímco mladší děti se učí od starších nové dovednosti a chování.
  4. Společné aktivity podporují sociální interakce a pomáhají dětem vytvářet pevné sociální vazby. Díky tomu se děti učí spolupracovat, komunikovat a respektovat různorodost jednotlivců.

 CO NABÍZÍME

  1. Komunitu podobně smýšlejících rodin, kde se vaše dítě bude cítit akceptované a kde budou respektovány vaše výchovné představy.
  2. Individuální přístup a vzdělávání.
  3. Bezpečné a respektující prostředí pro učení bez tlaku a stresu.
  4. Integrace praktických dovedností

Připojte se k naší komunitě a umožněte svým dětem růst v prostředí, které podporuje jejich jedinečnost a zároveň poskytuje pevné základy pro jejich budoucnost.